Kompetens - understanding society

För en tid sedan kom jag över en länk från EPiServer partner summit och deras keynote session av Troed Troedson, "Experience is just another word for not having to think" - en riktigt bra föreläsning (samt även ett väldigt proffsigt exempel på hur man idag kan spela in och sprida denna typ av föreläsningar). Rekommendation - se den [Bild förresten från Facebook]

Den röda tråden handlar om att Competence = the ability to compete.
Troed ger en tillbakablick och förklarar att fram till för ca 200 år sedan så var Competence = energy advantage, dvs kompetens handlade om att ha tillgång till energi och att ha muskler. Från ca 1850 så blir Competence = Information advantage, dvs kompetens handlade mer om att ha tillgång till information och kunskap. Men, det som händer just nu enligt Troed är att vi är mitt uppe i ett paradigmskifte där vi går från att Noone knows anything (almost): Information society [fram till 1990] till att Everyone knows everything (almost): Understanding society [från 2020 och framåt]. Detta samhälle kännetecknas av att de som växt upp med Tamaguchi, Nintendo, World of Warcraft, MSN, Facebook osv influerar allt mer av IT-utvecklingen i samhället och bidrar till att man intuitivt förstår hur en pryl bör fungera för att den ska leverera nytta till användaren. Om inte - då är prylen inte kompetent.

Troed berättar:
Understanding is a process that gives you the ability to internally create knowledge of a situation you have not yourself encountered that is so reliable that you can act upon it in real life.

Troed menar att Competence is about understanding what others understand och att denna trend kommer att accelerera de kommande tio åren och att vi därför måste ändra våra strategier:
Brain -> Communication skills, vilket innebär att fokusera på effektiv kommunikation primärt avseende att samla in och smälta information.
Functionality -> values and opinions, vilket handlar om att våra beslut och inköp baseras mer och mer utifrån vilka värderingar och berättelser som organisationer och företag kommunicerar.
Long term planning and goals -> short term iterations and purpose, handlar om att agera kortsiktigt utifrån dina syften.
Specialization -> complexity, innebär att vi måste vara inställda på att bli mer allsidiga och agera i en allt komplexare värld.

Troed avslutar sin föreläsning med att beskriva hur information kommer att hanteras framåt - med high flow och med låg struktur, jmf telefontrafiken hos Google. Vi bör uppsöka sådana miljöer om vi redan nu vill börja anpassa oss till vad som komma skall...

Egna reflektioner:
En bra föreläsning som beskriver det nya samhälle, understanding society, vi är på väg in i. Jag har ju försökt beskriva något snarlikt genom att måla upp ett samhälle där exformationen blir viktigare än informationen - ett exformationssamhälle. Det jag menar kan uttryckas som ett samhälle där vi människor har förstått hur vi ska sålla bort all överflödig information utifrån de olika "context´s" vi vill agera i.
Föreläsningen kompletterar den TEDxÖresund föreläsning Anne Skare Nielsen hade på tema tune your brain in on the success criteria of the new organic paradigm, se tidigare blogginlägg. Hennes budskap är något annorlunda presenterat men det bygger på samma grundsyn som Troeds´.
Förresten, man kan inte annat än att bli imponerad av Barcelona's utklassning av Real Madrid, se alla målen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering