Inlägg

Visar inlägg som matchar sökningen efter holone

HOLONE - Daniel Kahneman - Skavlan

Bild
För några månader sedan kunde du i Skavlan se och höra nobelpristagaren Daniel Kahneman förklara de två olika tankeprocesserna, att tänka snabbt och långsamt (system 1 och system 2). I senaste numret av HOLONE (bild t h från 1.6miljonerklubben) kan man läsa mer från Kahnemans bok ”Tänka snabbt och långsamt”, i artikeln om ”Intuition, kognition och humör”. Kahneman förklarar t ex angående kreativitet; det är associativt minne som fungerar exceptionellt bra. Associativt minne fungerar dessutom allra bäst när vi är i ett lyckligt tillstånd. Kahneman har kunnat dra slutsatsen att vårt sinnestillstånd påverkar vårt intuitiva system 1: när vi känner oss obekväma eller olyckliga, då förlorar vi kontakten med vår intuition. Min slutsats kring detta är kopplat till hur man bör förbereda möten där man vill ha ”kreativa deltagare”. Innan mötet startar bör man ge deltagarna en möjlighet att under några minuter tänka på någon lycklig episod av sitt liv. Det optimerar möjligheten att agera krea

TEDx Neuroleadership HOLONE

Bild
Jag är sen många år enormt förtjust i TED   - denna magiska plats för lärande. Jag ägnar mig ibland åt att googla på ordet TED tillsammans med något annat nyckelord för att se vad som dyker upp. Ikväll skrev jag in söksträngen "ted neuroleadership" eftersom neuroleadership ligger högt på min lära-mig-mer-om topplista. Då fick jag fram bl. a nedan två TEDx talks från 2009 med David Rock och Daniel J. Siegel . Anledningen att David och Daniel är högintressanta för mig just nu beror på min förtjusning i informationstjänsten/nyhetsbrevet HOLONE som jag för en tid sen blev introducerad till - i HOLONE finns flera referenser från Davids och Daniels forskning.  HOLONE gör modern hjärnforskning till livskonst genom att leta upp, komprimera och översätta intressanta vetenskapliga artiklar inom området kognitiv neurovetenskap.  Vill du "hänga med" utifrån de senaste forskningsrönen, börja prenumerera på HOLONE .  Deras eminenta nyhetsbrev utkommer 4 ggr per år - gå

En varm kopp kaffe skapar tillit

Bild
Senaste nyhetsbrevet Holone (#1/2014) kan sammanfattas med: En varm kopp skapar tillit och givmildhet. Vad kom först - handen eller hjärnan? Gestikulera mera - det får fart på ordflödet. Mera nytt om förkroppsligad kognition, spegelneuron och "action thoughts". Och så State of the art - Minne. Andra små smakprov : Handen är intressant - våra etiopiska förfäder som levde på savannen för 4,4 miljoner år sedan hade händer ganska lika våra. Handen, som ofta kallas själens spegel, är ett finstämt sinnesorgan: " Fingertoppskänsla" - Seeing is believing but touching is understanding. Mindset - v år verklighetsuppfattning är en kompromiss mellan de intryck som når hjärnan och dess förväntningar på vad som kommer att hända.  En händelse som inträffar, antingen i fantasin eller i verkligheten, gestaltar sig ungefär likadant i hjärnan. SQ3R - en effektiv minnesteknik då man ska tillgodogöra sig stora mängder information : Survey - skumma snabbt igenom materi

Modernt ledarskap med riktlinjer från hjärnan

Bild
Vad innebär egentligen modernt ledarskap? Marie Ryd , vetenskapsjournalist och chefredaktör för nyhetsbrevet  HOLONE ,  har tagit fram och håller då och då en föreläsning som heter "Modernt ledarskap med riktlinjer från hjärnan". Den baseras på den senaste forskningen inom kognitiv neurovetenskap . Så, vad handlar modernt ledarskap om? Det är viktigt att förstå att vår energikrävande 1,5-liters hjärna sållar bort enorma mängder information och bara medvetet använder ungefär 100 byte/sekund av våra totala sinnesintryck på flera Gigabyte/sekund. Moderna ledare inser att hjärnan är utvecklingsbar ( plastisk ) och att du själv styr dess uppmärksamhet, bl a genom att ta djupa andetag eller att meditera. Det gäller att inse att din hjärna bara kan ha fullt fokus 2-3 timmar per dag, samt inse att det s k arbetsminnet bara klarar att hantera 3-4 saker samtidigt. Hjärnan drar lika mycket energi när vi inte gör något aktivt - då jobbar hjärnan med social scanning. Omedvetet så h

HOLONE - gör modern hjärnforskning till livskonst

Bild
I det senaste nyhetsbrevet från  HOLONE (#3/2013) kan du bl a läsa om: rikta ögonen mot en stilla plats när du vill minnas något glömska kan förklaras av ineffektiva ledtrådar metaforer för kreativitet fungerar - gestalta dem cannabis är fördummande musik i bilen är helt okey sjung ofta och gärna i kör online dating relationer håller bättre din världsbild påverkar ditt sätt att vara är du disträ - mindfulnessträning hjälper HOLONE  gör modern hjärnforskning till livskonst  genom att leta upp, komprimera och översätta intressanta vetenskapliga artiklar inom området kognitiv neurovetenskap .  Vill du "hänga med" utifrån de senaste forskningsrönen, börja prenumerera på  HOLONE .  Deras eminenta nyhetsbrev utkommer 4 ggr per år - gå omgående till deras hemsida och  registrera dig .   Priset för prenumeration är i dagsläget 895 SEK per år. Men, om du på  HOLONE ´s  web-site  anger  Rabattkod 628M  så får du 15% rabatt... vilket ger priset  760 SEK per år.

Holone #1 och Hedin Exformation

Bild
Jag vill med detta inlägg belysa de kopplingar och paralleller som jag identifierat mellan artiklar i Holone #1 samt bloggen Hedin Exformation (denna blogg). Först vill jag bara kommentera Holone´s mission: att göra modern hjärnforskning till livskonst . Det ligger väl i linje med mina exformativa ideal... I Holone #1 kan man först läsa om "Flow"... Jag har ju i ett av min inlägg belyst boken Flow, ledarskap och arbetsglädje av Mihaly Csikszentmihalyi, samt även en specifik inramning som gör att jag själv uppnår ett tillstånd av Flow då och då. Andra artikeln handlar om att "Förvalta uppmärksamhetskapitalet" - baserad på termen Neuroleadership ... ett begrepp jag ännu inte själv har belyst. Fast kopplingar till arbetsminnet har jag ju belyst, t ex den översvämmade hjärnan . En artikel handlar om att "Glädje är avgörande för tänket". Det får mig osökt att tänka på min EQ favorit Daniel Goleman och hans teorier kring " Primal Leadership "

Holone - Livskonst

Bild
I fredags var det dax för dag 14 i NLP Practitioner med Flowpartner . Ännu en magisk dag. Lotta refererade från en artikel i nyhetsbrevet Holone , som jag bara måste dela med mig av. Artikeln handlade om vilka sex emotionella mönster (komponenter inom den emotionella kompetensen) som karakteriserade omtyckta, generösa människor. De var: Återhämtningsförmåga - förmågan att återhämta sig snabbt efter motgångar Glädjens varaktighet - förmågan att bibehålla en positiv känsla Social intuition - förmågan att läsa av andra (kalibrering) Kontext - förmågan att styra sitt tillstånd efter sammanhang Självmedvetenhet - förmågan att tolka kroppens emotionella signaler Uppmärksamhet - förmågan att behålla fokus Så nu vet vi! Jag blev nyfiken på den där tidskriften Holone . Den verkar magisk. På deras hemsida kan man läsa följande mission statement : Holones uppdrag är att, på ett enkelt sätt, föra ut och integrera den senaste kunskapen om hjärnan och hur vi människor fungerar. Vå

Den fokuserade ledaren

Bild
I det senaste numret av nyhetsbrevet  Holone finns det en sammanfattning av boken " Focus - the hidden driver of excellence" skriven av min EQ-favorit  Daniel Goleman . En kort exformativ summering ar artikeln i Holone : Hjärnans evolutionära utveckling visar att de strukturer som styr förnuft och planering har utvecklats ur det limbiska systemet och de strukturer som styr känslor, det som i dagligt tal kallas för "känslohjärnan". Emotionell intelligens ( EQ ) innebär att vara medveten om känslor, sina egna och andras, för att därmed kunna uppehålla en balans mellan förnuft och känsla. EQ kan utvecklas och stärkas - uppmärksamhetsträning är nyckeln till framgång . Problemet idag är att uppmärksamheten är splittrad. Aldrig någonsin har människan varit utsatt för så många stimuli samtidigt och som pockar på omedelbar uppmärksamhet. Men uppmärksamhetens nätverk i hjärnan är träningsbara - vi kan återta kommandot. Goleman menar att en ledare ska träna sig i a

Tallriksmodellen för den välmående hjärnan

Bild
De sista åren har vi lärt oss ofantligt mycket nytt om hur vår hjärna fungerar. En av de mest framstående inom neurovetenskapen är David Rock , författaren till boken "Your brain at work ". David har också tillsammans med Dan Siegel definierat en tallriksmodell för hur vi kan bygga oss ett "välmående sinne" - en modell över hur vi dagligen bör fördela vår hjärnas uppmärksamhet för att totalt sätt bli så effektiva som möjligt. Det skrivs mer och mer om detta spännande tema i olika media. Bland annat har motivation.se publicerat en artikel om hur Försäkringskassan har använt denna tallriksmodell för att inreda sitt nya kontor vid Telefonplan. I Sverige har vetenskapsjournalist Marie Ryd skrivit en hel del artiklar om denna tallriksmodell i sitt nyhetsbrev Holone - vill du hänga med i vad den senaste forskningen säger är det Holone du ska prenumerera på ... Vill du läsa hela den vetenskapliga rapporten på engelska från NeuroLeadershipJournal , gör det här

SCARF - smörja sociala hjärnor

Bild
Jag gillar små modeller. Sprang på en för mig ny alldeles nyss i en artikel om hjärnan via chef.se : SCARF-modellen ( läs hela artikeln i chef här ). Jag citerar: För att nå goda resultat i en organisation är det därför helt avgörande att chefen förstår hur man bäst smörjer medarbetarnas "sociala hjärnor". Det menar Marie Ryd, vetenskapsjournalist och tidigare forskare vid Karolinska Institutet. Numera arbetar hon med prenumerationstjänsten Holone ( www.holone.se ), som informerar om just kognitiv och social neurovetenskap . Modellen SCARF står för: Status ( Status ) - handlar om att man som chef måste förstå hur man med enkla medel kan höja sina medarbetares status. Förutsägbarhet ( Certainty ) - handlar om att alltid, även under större förändringar, tydliggöra förväntningar och ha hög transparens på arbetsplatsen. Självständighet ( Autonomy ) - handlar om att lita på medarbetarna, eftersträva hög autonomi, dvs en känsla av att medarbetarna kan påverka sin egen s

Exformativt ledarskap #31 - Tallriksmodellen för välmående

Bild
Hur får man egentligen en optimalt välmående hjärna? Utifrån ett antal studier har två av de mer framstående hjärnforskarna, David Rock och Daniel Siegel , tagit fram en modell ( the healthy mind platter ) som beskriver hur vi dagligen bör fördela vår hjärnas uppmärksamhet för att totalt sett bli så effektiva som möjligt. Denna moderna tallriksmodell för hjärnan har potential att bli lika viktig för oss idag och framöver som den mer klassiska tallriksmodellen – du vet den som förklarar hur man bör fördela grönsaker, rotfrukter, kött, fisk, potatis och gryn för att få i sig en balanserad näringsrik kost. Den moderna tallriksmodellen för en välmående hjärna består av sju olika aktiviteter som alla behövs för att en dag ska bli optimal ur hjärnans perspektiv . Aktiviteterna är kanske inte revolutionerande i sig. Det som är intressant är mer beskrivningen av varför respektive aktivitet är viktig och att alla delar behövs varje dag. I min nya bok &q

Sverige är riktigt illa ute... eller?

Bild
Måndagen den 10 september väljer Mattias Karlsson , Sverigedemokraternas gruppledare, att via Facebook meddela sin syn på framtiden (se bild till höger inklippt via nätet). Mattias menar att " Sverige är riktigt illa ute " samt att " våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död. Det finns bara en väg och det är framåt. " Han förvirrar sig även in i en märklig historiebeskrivning kring ockupation och förtryck samt beskriver att vi i Sverige " ändå alltid har segrat mot alla odds och överlevt ." Detta inlägg väcker en del frågor hos mig: Vad är det Mattias Karlsson vill uppnå med detta inlägg i debatten dagen efter valet 2018? På vilket sätt är Sverige riktigt illa ute... egentligen? Vem är det som "faller" för denna typ av kommunikation? Hur bör vi hantera Sverigedemokraterna i svensk politik framöver? Vad vill Mattias Karlsso

Hjärnstorm - överlev tonårstiden...

Bild
Jag läser i senaste numret av tidskriften Holone (#3/2016) om boken "Hjärnstorm" skriven av Daniel Siegel , professor i psykiatri och också en av upphovsmännen till " the Healthy Mind Platter ". Boken handlar om hur både föräldrar och "tonåringar / unga vuxna" kan överleva tonårstiden - med forskningens hjälp. Daniel menar att impulsiviteten och känslostormarna som präglar tonårstiden till stor del kan förklaras av att hjärnans olika delar börjar integreras under denna period . Integreringen innebär "en ombildning och omstrukturering av nervcellernas nätverk". Varje nervcell har tiotusentals kopplingar till andra celler, och många av dessa kopplingar förändras under tonårstiden så att de kan kommunicera effektivare med varandra. Det bildas nya elektriska "motorvägar i hjärnan", kan man säga. Daniel menar att man kan sammanfatta de förändringar som sker i den unga hjärnan med akronymen ESSENS : ES (Emotionell Styrka / intensite

Björn Ranelid och NLP´s Miltonmodell

Bild
Klockan är 23.04. Jag har suttit en stund vid datorn redan och betat av mailen. Det har varit en märklig/mäktig dag - på ett positivt sätt. Jag började dagen tidigt med ett NLP-träningstillfälle hos Lotta på Flowpartner . Temat var " Miltonmodellen med introduktion till hypnos". Riktigt bra - på gränsen till fantastiskt bra ;-) Både att kunna träna på Milton samt att få möjlighet till ett kortare hypnospass - härligt. Strax efter elva begav jag mig sen till Malmö för ytterligare ett par seminarier - denna gång på Malmö Högskola och temat var Kommunikation . En snabb smoothie på centralen och jag var redo för eftermiddagen. Först ut var Marie Ryd , vetenskapsjournalist och chefredaktör för HOLONE , att prata om " Modernt Ledarskap - med riktlinjer från hjärnan" - en suverän föreläsning som jag varmt kan rekommendera. Därefter kom "mannen/myten/legenden" Björn Ranelid och pratade om "vad det nu är han pratar om"… (bild från Wikipedia). När

Hedin Exformation - fyra år mogen

Idag är det exakt ett år sedan Hedin Exformation fyllde tre år - det måste ju betyda att det är 4-årsjubileum idag - GRATTIS! Vad händer egentligen under ett exformation år? Förra November gjorde jag en kort summering av Zlatans bok och hans otroliga förmåga att kommunicera så att vi blir berörda . I December skrev jag bl a om de kopplingar och paralleller som finns mellan bloggen Hedin Exformation och nyhetsbrevet HOLONE som gör modern hjärnforskning till livskonst . Jag är ju numera NLP:are - detta fantastiskt välpaketerade koncept som bland sina hörnstenar har ett antal grundantagande som jag försökte bringa lite ytterligare klarhet kring… dessutom fortsatte jag skriva en del inlägg på engelska, det känns liksom lite naturligt ibland, och då kan det t ex handla om " the seven habits " och vana 7: Sharpen the saw ! I Februari lyckades jag få in Ansiktet ´s storhet kring musikvideos, syftet med att ha möten samt Business Model Me i en och samma bloggpost . Jag und