Hur medvetet agerar du?

I september 1983 spelade Danmark en landskamp mot England på Wembley som var avgörande för vilket lag som skulle kvalificera sig till EM-slutspelet 1984. Redan efter 50 sekunders spel kom Michael Laudrup fri med den engelske målvakten Peter Shilton, fintade bort honom och var ensam med bollen, gräset och ett tomt mål. Han behövde bara lätta in bollen.
"Jag hade för gott om tid. Jag tänkte efter hur jag skulle göra. Jag missade!" sa han i en intervju efteråt.

En fotbollsspelare hinner inte medvetet tänka sig för när han spelar. Det går för snabbt för att medvetandet ska hinna vara med. Samma sak händer då man måste handla snabbt, t ex för att undvika en olycka. Då blir man åskådare till sitt eget handlande - man ser sig själv utifrån som en handlande person som reagerar på en utmaning.

Som Tor Nörretranders beskriver det i boken Märk Världen:
"När man ser sig själv inifrån som väljande subjekt har man gott om tid på sig att fatta beslut, minst en halv sekund. När det måste gå fort har man inte tid att uppleva sin fria vilja. Upplevelsen av fri vilja är förbunden med situationer där miget vågar överlåta åt jaget att besluta. När det måste gå fortare hålls jaget och dess fria vilja utanför. Då reagerar miget bara. Jaget upplever fri vilja när miget ger det lov."

Han fortsätter:
"Vi måste alltså skilja mellan jaget och miget. Jag är inte identisk med mig. Mitt mig är mer än mitt jag. Det är miget som bestämmer när jag inte gör det.
Jaget är den medvetna aktören. Miget är personen i övrigt. Jaget är maktlös i många situationer, till exempel när det måste gå snabbt. Jaget bestämmer i en mängd situationer där det finns tid att tänka sig för. Men det finns det inte alltid.

Beteckningen mig omfattar subjektet för alla de fysiska handlingar och psykiska processer som inte inititeras eller utförs av jaget, mitt medvetna jag. Beteckningen jag omfattar alla de fysiska handlingar och psykiska processer som är medvetna".

Insikten att vi människor är primärt icke-medvetna får till konsekvens att "vi måste inse att vi är mycket mer än vi själva tror, att vi har mycket större resurser än vi själva upplever, att vi märker mer av världen än vi lägger märke till."

Eller som fysikern James Clerk Maxwell sade på sin dödsbädd, 1879.
" Det som görs av det som kallas jag, görs troligen av någonting i mig som är större än jag"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering