Hur vill du kommunicera?


Människor är sociala varelser - de vill kommunicera. Det är en av grundpelarna i definitionen på av vara människa. Men, hur en individ vill kommunicera är väldigt olika. Det finns många teorier inom psykologin för att reda ut dessa skillnader. En av grundteorierna är Maslow´s behovsteori (se bild) som handlar om att vi alla har olika behov som även speglar hur vi vill kommunicera. Det används bl a inom säljpsykologin där man ibland kategoriserar kunder utifrån stereotyperna Trygge Ture, Sociala Sune, Ego Erik och Självförverkligande Sivert. Varje personlighetstyp har sitt sätt att kommunicera på vilket är viktigt att känna till och relatera till.

En annan bedömning som används för att beskriva människors personlighet är Fem faktor teorin eller Big Five teorien. Teorin har empiriskt stöd för att det räcker med 5 faktorer för att beskriva en persons personlighet - universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Dessa fem faktorer kan förkortas med akronymen OCEAN och innehållet är:

  • Openness; Öppenhet för nya erfarenheter

  • Conscientiousness; Noggrannhet & samvetsgrannhet

  • Extraversion; Extroversion/utåtvändhet & självsäkerhet

  • Agreeableness; Vänlighet

  • Neuroticism; Emotionell instabilitet
Det finns ett stort antal personlighetstester som bygger på dessa teorier. En svensk professor på Handelshögskolan i Stockholm, Lennart Sjöberg, har vidareutvecklat teorierna kring Big Five utifrån svensk kultur och lagt till faktorer som social förmåga, emotionell intelligens, uthållighet, självförtroende, kreativitet, samarbetsvilja osv, samt faktorer som är extra viktiga inom arbetslivet, såsom arbetsvilja, förändringsvilja, resultatorientering osv. Se hans informativa video som beskriver hans modell "Big Five Plus";

I all kommunikation där sändaren vill nå fram med sitt budskap så är det viktigt att ha insikt i mottagarens personlighetstyp. Eftersom allt som kommuniceras tolkas & filtreras utifrån mottagarens tidigare erfarenheter så är det viktigt att sändaren medvetet väljer information som aktiverar rätt exformation hos mottagaren.

En annan definition på Big Five är ju kopplad till de fem farligaste och mest åtråvärda bytesdjuren som Hemingway och hans kompisar jagade i Afrika. Nuförtiden så jagas dessa med kamera när man är på safari i Afrika ...Frågan är:
  • vilken Big Five representation attraheras du mest av?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation