Respekterar du dig?

Mitt blogginlägg igår handlade om jaget och miget, där jaget är den smalbandiga medvetna delen av din person och miget är den bredbandiga intuitiva icke-medvetna delen av dig själv. Mellan jaget och miget pågår hela tiden en interaktion/kamp avseende vilken del av dig som ska ha kommandot i dina handlingar och i din kommunikation.

Detta är en viktig insikt för att förstå sig själv. Tor Nörretranders beskriver i sin bok "Märk Världen" följande olika dimensioner där det är viktigt att ha klargjort förhållandet mellan jaget och miget:
  • Rättsfilosofi - Jag tar ansvar för mig, vilket betyder att det medvetna jaget måste ta ansvar för vad det icke-medvetna miget gör

  • Terapi - Jag accepterar mig, vilket betyder att det medvetna jaget måste lära sig att acceptera det icke-medvetna migets handlingar

  • Andlighet - Jag känner mig, vilket betyder att det medvetna jaget anstränger sig för att lära känna sig själv i all sin komplexitet

  • Civilkurage - Jag litar på mig, vilket betyder att det medvetna jaget har tillit till migets djärvhet
Ytterligare en dimension av relationen mellan jaget är miget har blivit väldigt populär de senaste årtiondena och det handlar om att bli bättre på att säga till sig själv - Jag älskar mig, vilket i grunden handlar om att jobba med sin självkänsla och respektera den man är. Kring detta ämne har det skrivits otaliga böcker, t ex klassikern "Älska dig själv" av Wayne W. Dyer.

Det verkar alltså vara utom allt tvivel att vi handlar och därmed också kommunicerar både medvetet och icke-medvetet. Exakt hur detta hänger ihop med begreppet exformation har jag ännu inte medvetet lyckats sätta ord på. Det jag vill när jag kommunicerar är ju att medvetet producera exformation vilket lämnar som resultat den information som behövs för att förmedla det som miget vill kommunicera med mottagarnas icke-medvetna mig, eller ...nog dags att gå och lägga sig.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering