Vad är information?


Jag skulle vilja reflektera lite över termen information - vad är information?

Enligt Wikipedia så är ordet information "nära relaterat till andra begrepp som data, form, instruktion, kommunikation, kontroll, kunskap, mening, mönster, perception, restriktion, mental stimulans och representation".
Ordet information har så vid betydelse att det börjar förlora sin betydelse.

En annan tolkning av ordet information kommer från Informationsteorin och dess kommunikationsmodell (se bild ovan). Vårt samhälle har ju präglats enormt mycket de sista 20 åren av utvecklingen av informationstekniken (IT) och framförallt Internet. När vi till vardags pratar om vilken bandbredd vi har på vårt bredband hemma så är det ju ett mått på vilken mängd information/data som skickas per sekund (typ 2-4-8 MBit/s) till din dator. Bandbredden säger däremot ingenting om vilket innehåll informationen/datat har eller vilken nytta du har av den information du får hem till dig via bredbandet.


Alltså - det finns en öppning (a window of opportunity) för ordet exformation att ta över en viss del av det som idag ordet information representerar i det svenska språket.
Varför? - för att klargöra vilken "typ av information" man pratar om.
Jag menar att information är det som mer objektivt överförs mellan sändare och mottagare (kan för vissa vara representerat i ordet data istället) t ex via ett mail eller via rösten&orden i ett telefonsamtal, medan exformation produceras under den process då sändaren väljer ut vad han skriver eller säger samt därefter exformation aktiveras under processen då mottagaren tolkar det skrivna och sagda.
Det skall bli spännande att notera hur mycket exformation som aktiveras i min hjärna imorgon kväll då andra avsnittet av Let´s dance 2010 sänds ...
Nån som redan i början av åttiotalet hade koll på det här med information&kommunikation var Adolphson&Falk, här med "1-0-0-1-0":

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation