Att hålla tal

En av de mest exformationskrävande insatser du kan göra är att förbereda ett tal till ett högtidligt tillfälle, t ex ett bröllopstal till din bästa kompis eller ett tal till en omtyckt medarbetare som ska sluta.

Den process du går igenom för att förbereda ett tal handlar ju primärt om att samla all information som du tycker är relevant kring personen ifråga, och därefter försöka sålla bort så mycket som möjligt av denna information för att bara ha själva essensen kvar - de ord som du sen berättar för att kunna kommunicera en viss mängd exformation, någonting som berör åhörarna. Du har ofta inte möjlighet att dra långa berättelser från början till slut utan det är viktigt att snabbt hitta den optimala informationsmängd som behöver kommuniceras för att försätta så många som möjligt av åhörarna i den sinnesstämning som händelsen handlar om.

Ta exemplet:
- Micke, minns du Kreta -97?
Den information som kommuniceras är rätt så knapphändig, men för Micke så aktiveras en massa minnen och en viss sinnesstämning bara av att höra namnet "Kreta -97". För de som inte har hört berättelsen om vad som hände så triggas det inte igång nånting, mer än kanske en viss avund mot de som faktiskt vet vad som hände på Kreta -97.
Exformationen som ligger dold i en så enkel fråga kan vara enorm, men den kräver ett gemensamt sammanhang mellan den som håller talet och de som lyssnar.

Alltså, när man håller tal är det extra viktigt att fundera på både vad man säger och vad man inte säger, men framför allt är det viktigt att vara medveten om vilken exformation man vill kommunicera.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

IT outsourcing som ett äktenskap

12 livsregler - en summering