Ordlös verbal kommunikation

Kommunikation mellan människor handlar i stort om en vilja att förmedla något till en annan människa. Verbal kommunikation kan ske "ordlöst" om man i förväg har klargjort ramarna för kommunikationen.

Ett exempel kan vara när du är på väg hem från en vän och den personen vill att du ska ringa och berätta att allt gått bra med hemresan. Om du då bestämmer att du istället ringer om något inte gått bra, så innebär det att du faktiskt kommunicerar genom att inte ringa, dvs utan att du överför någon information så kommunicerar du. Det du kommunicerar är då exformation - du förmedlar till din vän att resan gått bra genom att inte ringa. Detta förutsätter att du har möjlighet att ringa - det är troligtvis delvis därför som mobiltelefoner är så populära. Genom att man har möjlighet att ringa om något negativt inträffar, så betyder ofta ett uteblivet samtal att allt är bra ...

En slutsats av detta är att ju kommunikationsintensivare samhälle vi lever i, desto mindre information behöver vi de facto kommunicera till varandra, eftersom exformation kan förmedlas ändå. Det bästa exemplet på detta just nu är ju Twitter där liten mängd information som kommuniceras ofta kan generera stor mängd exformation till mottagarna. Det enda som krävs mellan dem som kommunicerar är ett gemensamt sammanhang - shared context. Om detta gemensamma sammanhang saknas uppfattas kommunikationen däremot som helt meningslös.

Så om du hamnar i en situation där du uppfattar kommunikationen från en annan person som meningslös, fundera då först på om det kan bero på att du själv har missat det gemensamma sammanhanget, dvs om det beror på att du själv är dålig på att tolka exformationen i kommunikationen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering