Definition av exformation

Vad är då exformation?

I boken "Märk världen" av Tor Nörretranders så förklaras exformation så här;

"Världens kortaste brevväxling ägde rum 1862. Den franske författaren Victor Hugo hade rest på semester efter utgivningen av sin stora roman Les Misérable. Men Hugo kunde inte bärga sig utan skrev till förläggaren och frågade hur det gick. Brevet löd: "?"
Förläggaren var med på skämtet och svarade helt sanningsenligt: "!"
Och det var ju, som Guiness rekordbok skriver om förläggarens svar "omöjligt att missförstå". Les Misérable gjorde mycket riktigt stor succé, både när den kom ut som roman och i våra dagar som film och musikal."

"Det avgörande i denna kommunikation var inte hur mycket information som överfördes utan sammanhanget. Både Hugo och hans förläggare var under dessa veckor helt upptagna av hur det skulle gå för Les Misérable. De tänkte inte på annat. Bägge budskapen representerar många övervägande, tankar, känslor och fakta, som inte finns där men som ändå finns där. Information som inte finns men ändå finns. Breven hänvisar till mängder av information - annars vore korrespondansen inte meningsfull."

"När Victor Hugo skriver ett frågetecken hänvisar han explicit, uttryckligen, till en mängd information som förläggaren får kännedom om enbart genom hänvisningen. Innan Hugo sätter frågetecknet på papperet har han gallrat bort en mängd information som har farit genom hans medvetande. Denna information hänvisar han explicit till, utan att den finns med."

"Hugos frågetecken är resultatet av en explicit bortgallring av information. Inte bara en bortgallring: han har inte bara glömt alltihop igen. Han hänvisar explicit till det bortgallrade, men i den faktiska korrespondansen är det fortfarande bortgallrat."

Sådan explicit bortgallrad information definierar Tor Nörretranders som exformation.

Tor skriver vidare:
"Det finns alltså ingen möjlighet att av ett meddelandes informationsinnehåll direkt räkna ut hur mycket exformation meddelandet innehåller. Det framgår först av sammanhanget. Avsändaren utformar budskapets information så att den hänvisar till den information som funnits i hans huvud."

"Meningen med att sända information är att det i mottagarens huvud skall uppstå ett sinnestillstånd, som är besläktat med det sinnestillstånd hos avsändaren som beskrivs med hjälp av den exformation den avsända informationen hänvisar till. Förutsättningen för att sända information är att det i mottagarens huvud finns en inre information som är besläktad med exformationen i avsändarens huvud. Den överförda informationen måste väcka en bestämd association hos mottagaren."

Är ni med?
Om inte, så misströsta ej - jag har läst ovan stycken riktigt många gånger och tycker först nu på sistone att jag riktigt börjar förstå vad han egentligen är ute efter... ;-)

Jag kommer i denna blogg förklara min syn på hur man kan använda sig av denna term exformation i olika sammanhang och förhoppningsvis genom detta bidra till att ordet blir något mer lättillgängligt och därmed kommer att användas oftare i svenska språket framgent.

Kommentarer

  1. Intressant men jag motsätter mig bestämt tanken på att Victor Hugo hänvisar explicit till information som inte finns med. Är informationen inte med kan den inte gärna vara annat än implicit kunskap hos mottagaren av budskapet. Fenomenet torde bygga på att båda personerna har samma referenser och erfarenheter och på så vis kan relatera sin kommunication till dessa förutsättningar.
    /Christian

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering