Kommunikation om våra relationer

Alla däggdjur kommunicerar om relationer via kroppsspråket (enligt Tor Nörretranders via "kroppsrörelser, ofrivilliga spänningar i muskler, förändrade ansiktsuttryck, tvekan, växlingar i tal- eller rörelsetempo, övertoner i rösten och oregelbundenhet i andhämtningen"). Många människor har dock "glömt" hur viktigt kroppsspråket är i vår kommunikation - vi tror att informationen är det viktiga i ett samtal.

En extrem av detta är sjukdomen schizofreni, en psykisk sjukdom som karakteriseras av "bristande förmåga att kontrollera sina egna själsliga processer och sin egen vilja". Schizofrena fattar ofta en utsaga mycket bokstavligt.

"Om man till exempel säger till en schizofren att han borde hålla huvudet kallt och inte förivra sig, så riskerar man att han stoppar huvudet under vattenkranen," skriver psykologen Bent Ölgaard.
Enligt Nörretranders så har schizofrena "problem med exformationen. De kan inte gissa sig till vilken exformation en utsaga innehåller. De fattar informationen bokstavligt".

Uppenbarligen så blir vi bättre och bättre på att hantera exformation i det talade språket ju äldre vi blir. Barn har en tendens att tolka kommunikation mer utifrån kroppsspåket än orden - ju mer intelligent/medveten/gammal man blir, desto oftare lyssnar vi mer på vad som sägs än vad som menas.

Fundera på detta - är du en person som lyssnar på vad som sägs eller är du en person som försöker förstå vad som menas!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering