Medvetandets bandbredd

Visste ni att medvetandets bandbredd är ca 40 bit per sekund? Men, våra sinnen skickar kontinuerligt information till vår hjärna motsvarande över 11 Megabit per sekund (varav ögat sänder ca 10 Megabit och huden ca 1 Megabit per sekund). Var tar all information vägen?

Våra hjärnor är konstruerade för att hela tiden sålla bort stora mängder information för att ha kvar endast en ytterst liten informationmängd som skapar det tillstånd vi kallar för vårt medvetande. Vårt medvetande är alltså output från hjärnans realtidsexformationsproduktion.

Tor Nörretranders skriver;
"Medvetandet kan jämföras med en spotlight, som oerhört starkt framhäver en enskild skådespelares ansikte, medan alla övriga personer, föremål och kulisser på den väldiga scenen befinner sig i djupaste mörker. Spotlighten kan visserligen vandra, men det tar mycket lång tid innan samtliga skådespelaren ansikten, ett efter ett, har uppenbarats i mörkret ..."

Och, vårt medvetande har rätt dålig koll på vilken information vi kommunicerar till andra. Däremot så har andra tillgång till denna kunskap genom att betrakta vårt kroppsspråk (mimik, kroppsställning, andhämtning osv), som är en konsekvens av alla de miljoner bitar i hjärnan som aldrig når fram till vårt medvetande. Andra vet alltså mer om oss än vi själva. Eller som ledarskapscoachen och föreläsaren Christer Olsson brukar uttrycka det - "du läcker som ett såll".

Min slutsats av allt detta är att den erfarenhet du har med dig i livet baserad på all omedveten information hjärnan har bearbetat har starka kopplingar till begreppet intuition, men också att det i all kommunikation är viktigare att veta vad som försiggår inne i huvudet på folk än att förstå exakt vad de säger. Exformation är viktigare än information.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering