Profeten av Kahlil Gibran

En av de mest läsvärda böcker som enligt mig har skrivits är Profeten av Kahlil Gibran. Denna bok sammanfattar Kahlil Gibrans religiösa och filosofiska budskap.

Ett av de stycken som har berört mig mest heter "Om barnen". Den beskriver relationen mellan föräldrarna och barnen.


Ett stycke går såhär:
"Era barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv.
De kommer genom er men inte från er.
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte.
...

Detta stycke är för mig ett väldigt bra exempel på en text som kommunicerar stora mängder exformation. Gibran har ägnat mycket energi till att hitta det optimala koncentratet av information för att beskriva sin universella livssyn. Texterna har ett djup som kräver att man reflekterar och värderar innebörden av texterna utifrån sina egna livserfarenheter.

Rent textmässigt så skulle man kunna ändra Gibrans texter så att informationsinnehållet är ungefär det samma, men att exformationen är betydligt mindre.

Min egen exformationslösa tolkning av Gibran:
"Era barn är bara kött och ben.
De gillar banan och apelsin och ibland hoppar de av glädje.
Vi hoppar ibland med och ibland hoppar de själva.
Och kanske sover de om natten, eller ligger de ibland vakna."

Inte så illa, va?
Men, helt ärligt så är det nästan omöjligt att inte förmedla någon form av djup baserad på ens egna erfarenheter i all typ av kommunikation. Det är nästan omöjligt att skriva texter utan att kommunicera exformation, dvs att sålla bort information för att bara behålla de ord som du vill använda för att förmedla någon form av budskap.

Exformation är ju ett mått på hur mycket information som har sållats bort i samband med att man kommunicerar något, t ex en text. Det är också ett sätt att mäta hur en text lyckas överföra känslor och associationer, dvs hur mycket den berör läsaren. Hur stor exformation en viss läsare upplever att en text har är väldigt subjektivt , bl a relaterat till om textförfattaren och läsaren har en gemensam bakgrund - shared context.

För mig är Profeten av Kahlil Gibran en bok full av exformation - vad tycker Du?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering

Det lärande samtalet